Vastuullisen matkailun oppeja yhteistyöverkostolta 

14.11.2019

ProAgria Pohjois-Savo on mukana EUREGA Interreg Europe -hankkeessa (2018 – 2022) jonka tavoitteena on ruoan, ruokakulttuurin ja gastronomian huomioiminen alueellisissa strategioissa ja käytänteissä, jotka osaltaan edistävät vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehitystä sekä paikallisen aluetalouden kasvua. EUREGAssa tarkastellaan gastronomiaa suhteessa viiteen eri osa-alueeseen, jotka ovat: pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, koulutus, vastuullinen matkailu, maaseudun ja kaupunkien yhteistyö sekä terveys.  

EUREGAn kumppanit ovat kukin koonneet alueelleen yhteistyöryhmät, jotka ovat aloittaneet työnsä arvioimalla mm. SWOT-analyysin avulla gastronomian ja yllä mainittujen eri osa-alueiden tilannetta omalla alueellaan. Pohjois-Savossa gastronomiaan liittyviä hyviä käytäntöjä on ollut pohtimassa alueen kehittäjien yhteistyöryhmä, johon kuuluu edustajat mm. oppilaitoksista, rahoittajatahoilta sekä yrittäjäryhmistä.   

Suomen, ja Pohjois-Savon osa-alueeksi on projektissa määritelty gastronomia ja terveys, josta paikallisesti puhutaan gastronomian ja hyvinvoinnin yhdistämisestä. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen (2018 – 2020) aikana verkoston edustajat tutustuvat toisten maiden osaamiseen ja hyviin käytänteisiin yllä mainituilla gastronomiaan liittyvillä osa-alueilla. Toisessa vaiheessa (2020 – 2022) ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja hyviä käytänteitä otetaan soveltaen ja mahdollisuuksien mukaan käyttöön hankemaissa. Pohjois-Savon alueella hyviksi käytännöiksi on tunnistettu maksuton koululounas, REKO- lähiruoan myynti – ja jakelumalli, pohjoissavolaiset SATOA- ruokafestivaalit ja pohjoismaisen ruokavalio. 

Viimeisin alueiden vaihtovierailu sijoittui Kreikan Rhodokselle 29.-31.10.2019 jonne tietoa hankkimaan lähtivät viestintävastaava Niina Vänttinen ja hankepäällikkö Ilona Sares. Matkan keskeisimmät sisällöt olivat saarella esiteltyjä vastuullisen ruokamatkailun esimerkkejä, joihin tutustuttiin ja joita arvioitiin niin paikallisten kenttävierailuiden kuin projektimaiden case-esimerkkiesitysten puitteissa. Etelä-Egean alue on tämän vuoden eurooppalainen gastronominen maakunta (https://www.europeanregionofgastronomy.org/platform/south-aegean-2019/). 

Tavoitteena on käyttää hankittua tietoa soveltaen hyväksi EUREGA -hankkeen Pohjois-Savon alueen toimintasuunnitelman toteutuksessa. Pohjois-Savon tavoitteeksi on hankesuunnitelmassa määritelty gastronomisten hyvinvointimatkailutuotteiden kehittäminen, joka alkaa hankkeen toisessa vaiheessa. 

EUREGA Interreg Europe 
www.interregeurope.eu/EUREGA 


 
 

Viimeisimmät

Seuraa