Kuopion korttelimuseosta löytyy monenlaisia sisältöjä, jotka tarjoavat museovieraille mahdollisuuden uusien tietojen, taitojen ja kokemusten kartuttamiseen. Korttelimuseon kiertämiseen saa lisämaustetta paitsi perinteisistä opastuksista ja työpajoista myös erilaisista itsenäiselle museovierailulle soveltuvista sisällöistä, kuten lasten kesä-, talvi- ja joulukartoista, museokierrosta elävöittävistä lainattavista materiaaleista sekä vaihtuviin näyttelyihin liittyvistä tehtäväpaketeista. Museokortteli sijaitsee alueella, jolla Kuopion vanhin kaupunkimainen asutus sijaitsi. Korttelin tunnettu historia alkaa 1650-luvulta, jolloin paikalle rakennettiin Kuopion ensimmäinen käräjätupa. Asukkaina korttelissa on ollut aikojen saatossa monenlaisia ihmisiä. Luonteenomaista korttelille on ollut se, että siinä on asunut niin kaupungin varakkainta kuin köyhempääkin väkeä, mikä on antanut luontevan lähtökohdan monipuolisen museokohteen luomiselle. Museo koostuu 11 puutalosta, joista vanhin on peräisin 1700-luvun lopulta ja nuorin 1800-luvun lopulta. 

Omatoimiset kierrokset: Tutustu museokodeissa perinteiseen pohjoissavolaisen ruoan ja ruokailun historiaan erillisen materiaalin avulla. Oppilaitoksille on suunniteltu myös oppimista tukeva kierros.

Hinta: museon pääsymaksu.