Savolaisuus on makuasia

ERG Juhlavuodet 2020-21

ERG juhlavuosi -hanke on päättynyt 31.12.2022.
Vastuullinen toiminta ohjaa ERG Juhlavuosi -hankkeessa tehtyä kehitystyötä IGCAT:in luotsaaman kansainvälisen Region of Gastronomy -verkoston periaatteiden mukaisesti.
Tutustu: igcat.org/projects/region-of-gastronomy-award
Hankkeen toimenpiteillä pyritään monipuolistamaan Kuopion alueen ja Pohjois-Savon ruokatuotantoa olemassa olevissa tapahtumissa osana ERG Juhlavuoden ohjelmaa ja siten kasvattamaan entisestään alueen yritysten osaamista verkostoitumalla vahvasti alueen toimijoiden kanssa palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Hanke myös testaa yhteistyössä alueen yritysten kanssa kehitettyjä matkailupalveluita ja pilotoi uusia palveluita ja palvelumalleja.  

ERG juhlavuosi -hanketta hallinnoi ProAgria/Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, hankepäällikkönä on toiminut Ilona Sares vuoden 2021 loppuun. Hanke jatkuu 31.12.2022, jonka aikana hankepäällikkönä toimii Niina Vänttinen 31.9.2022 saakka, ja 1.10.2022 eteenpäin Marja Niskanen. Hankkeen tärkein tavoite on rakentaa Kuopio Region European Region of Gastronomy 2020-2021 Juhlavuoden ohjelma ajalle 1.5.2020 – 31.12.2021 yhteistyössä ja verkostoituen paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja Kuopion kaupungin kanssa vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena ovat myös alueen elintarvike- ja matkailualan yritysten osaamisen nostaminen osana European Region of Gastronomy -verkostoa vuosina 2020 – 2021 ja Pohjois-Savon brändääminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi ruokamaakunnaksi. Toimenpiteet täten ovat sekä kehittämistyötä että viestintää samanaikaisesti, jotta matkailijoiden kiinnostus Pohjois-Savon ruokakulttuuriin herää. ERG Juhlavuosi myös lisää paikallisen ruokatuotannon ja -kulttuurin tunnettuutta ja sen ymmärtämistä kuten myös pitää yllä alueellista ja paikallista ruokakulttuuria muun muassa gastrodiplomatian keinoin. Toisin sanoen korkealaatuinen ruokatarjoilu yhdistetään viestintään ja sidosryhmätapaamisiin hankkeen toimenpiteissä.  


ERG Juhlavuosihankkeessa rakennetaan yritysten yhteistyötä viestien sisällöstä vahvasti samanaikaisesti, jotta matkailijoiden kiinnostus Pohjois-Savon ruokakulttuuriin ja ruokamatkailuun saadaan heräämään. Pohjois-Savon alueen brändäys Euroopan maistuvimpana maakuntana vuosien 2020 – 2021 aikana onkin näkyvä osa hanketyötä. Kansainvälinen ulottuvuus on koronaepidemian myötä jäänyt vähemmälle ja näkyvyys on painottunut valtakunnalliseen tunnettuuteen ja kotimaan matkailijoiden houkuttelemiseen alueelle.  

ERG Juhlavuoden ohjelma

ERG Juhlavuoden ohjelma 2020 - 2021 perustuu alueella jo olemassa oleviin tapahtumiin sekä uusiin, yhdessä luovien alojen yritysten, ruokamatkailuyritysten ja muiden alueen yritysten kanssa kehitettyihin sisältöihin. Tapahtumien, tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä tehdään esimerkiksi kouluttamalla ja tukemalla alueen yrityksiä koulutuksin tai kehittämällä tapahtumia yhdessä, kytkemällä ERG Juhlavuoden ohjelma karttapohjaiseen sovellukseen sekä etsimällä alueelta löytyville palveluille sopivat myyntikanavat.  

ERG Juhlavuoden ohjelma on nähtävillä www.kuopiotahko.fi/teemat/european-region-of-gastronomy-kuopio sekä https://www.tastesavo.fi/tapahtumakalenteri ja myös ryhmille suunnattujen palveluiden kautta https://www.tastesavo.fi/makumatkat-savossa

Euroopan maistuvimmat vuoden 2020 – 2021  

Oleellinen osa hankkeen tavoitteita on myös strategisesti tehty alueen brändäys Euroopan maistuvimpana maakuntana vuosien 2020 – 2021 aikana. Kuopion alue ja Pohjois-Savo tehdään valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi vastuullisesti toimivana ruokamaakuntana, joka houkuttelee matkailijoita. Kansainvälinen ulottuvuus on vuoden 2020 aikana koronaepidemian myötä siirtynyt valtakunnalliseen tunnettuuteen ja kotimaan matkailijoiden houkuttelemiseen alueelle.   Alueellista brändäystyötä tehdään muun muassa visuaalisen kuva- ja videomateriaalin avulla, osallistumalla kansainvälisiin ruoka-aiheisiin kipailuihin kuten Young Chef Award -kilpailuun ja monipuolisen viestintä- ja markkinointimateriaalin avulla.  

Viestintä vastuullisen toiminnan keskiössä  

Monipuoliset viestinnän toimenpiteet ovat hanketyön keskiössä. Erityisesti hankkeella tuetaan alueen yrityksien omaa markkinointi- ja brändäystyötä, tuotetaan valokuva- ja videomateriaaleja edistämään alueen ruokamatkailua ja tuetaan myös yrityksiä tarinallistamaan omat palvelunsa matkailjoita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa tehdään myös kattavasti tiedotustyötä ERG Juhlavuoden ohjelmistosta ja tuotetaan markkinointimateriaaleja näkyvyyden kasvattamiseksi.  

Viestintäkärjet: Viestinnässä painotetaan Visit Finlandin ruokamatkailun teemoja: Taste of place - Eat local and sense Finland! Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen elämäntapa maistuvat. Cool & Creative - Eat wild and happy in Finland! Uudenlaiset, rennot ja luovat ruokamatkailu tuotteet. Pure & Natural - Eat slow and healthy in Finland! Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja keholle. Kaikki nämä teemat nostavat paikallisuuteen ja tarinoihin perustuvaa maukasta ravintolaruokailua, ohjattua ruoanlaittoa, luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailua, ruokamatkailureittejä ja -tapahtumia, toreja, kauppahalleja, erikoismyymälöitä sekä pienpanimoja, juomakulttuuria ja niistä johdettua ohjelmaa. Matkailullinen kiinnostavuus luodaan elämyksien ja aktiviteettien kautta, sekä nostamalla esille pohjoismainen uniikki ja monimuotoinen kokemusympäristö. ERG Juhlavuosien kantava teema myös viestinnällisesti on foraging – elämä luonnon rytmin mukaan. Suomalainen puhdas luonto, yötön yö, laadukkaat raaka-aineet ja jokamiehen oikeus ovat elementtejä, jotka ovat meille arkipäivää ja joiden kokemuksen haluamme jakaa matkailijoiden kanssa. 

Matkailullista viestintää tehdään pääasiassa kahdelle kohderyhmälle: Ryhmiä operoivia kotimaisille sekä kansainvälisille toimijoille, kuten matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille sekä ruokamatkailusta kiinnostuneille kuluttajille. Matkailullisesta gastronomisesta sisällöistä sekä ERG-tunnustuksesta viestitään monikanavaisesti.  

Kuluttajat kohtaavat ERG sisällöt kansainvälisissä medioissa, kuten Lonely Planetissa, Blickissa, Bell Europassa, Nordis Magazinessa (tiedotus, press tripit ja mediayhteistyö) tai Kuopion kansainvälisessä käyntikortissa Kuopio by Nature-julkaisussa sekä verkossa Taste Savon ja Kuopio-Tahkon alustoilla. Kansainvälisesti viestimme sekä kuluttajille että ryhmiä operoiville toimijoille että sidosryhmille IGCAT:in kanavien ja tapahtumien kautta (European Region of Gastronomy Kuopio 2020-21 | Opening Ceremony: Life According to Nature’s Rhythm ) sekä tiedotamme Visit Finlandia. Matkatoimistot saavuttavat tiedon myös suorakontaktointien kautta tai mediapäivien ohjelmistosisällöissä (FAM tripit ja virtuaaliset esittelypäivät). 

Kansallisesti kuluttajat löytävät sisällöt esimerkiksi VR ja Aurinkomatkojen sisällöissä, MadVentures Suomi -matkaoppaasta, HS Matka-osion blogista, Kauppalehdestä, Maaseudun Tulevaisuudesta tai aikakauslehdistä, kuten Oma Aika tai Mondo. Lisäksi aiheesta kertovat matkailusivustot kuten Rantapallo.fi, Matkasuomi.fi, TableOnline, MatkaMaalle.fi ja Retkipaikka.fi. Taste Savo -kokonaisuuden avulla kuluttajille viestitään tunnustuksen sisällöistä sosiaalisen median kautta ja sisällöt ovat esillä teemajulkaisuissa, joita jaetaan myös Suomen kaupunkien matkailuinfoihin, matkanjärjestäjille sekä ryhmämatkoja operoiville toimijoille hotellien ja kohtaamispaikkojen lisäksi.

Paikallisesti Pohjois-Savossa alueen ruokamatkailu ja ERG-tunnustukseen liittyvät aihiot näyttäytyvät kuluttajille sekä tienvarsimainoksissa että kaupunkien infotauluilla, hankkeeseen liittyvissä tapahtumissa ja pop up tapahtumissa, hankekumppaniyritysten materiaaleissa, viestinnässä sekä paikallismedioissa tai teemajulkaisuissa. Taste Savo alustojen kautta orgaanisesti sekä sponsoroidusti (www ja sosiaalisen median alustat) sisällöistä viestitään aktiivisesti. Lisäksi aiheesta on tiedotetaan ja viestintämateriaalia toimitetaan alueen kaupunkeja ja sidosryhmiä heidän viestittäväksi edelleen. Lisäksi sisällöt ovat osa Kuopio-Tahko markkinoinnin matkailusisältöjä ja tätä kautta osa myös 2021 100Syytä matkailla Suomessa-kampanjaa. 

Tutustu: Euroopan palkittu ruokamaakunta - European Region of Gastronomy

Tutustu: Makumatkat & gastronomiset helmet

Yhteystiedot

Ronja Pajulahti (vanhempainvapaalla)

Ruoka- ja yritysasiantuntija / Food and Business Expert
Hankeet: ERG Juhlavuosi 12/2022
041 731 3593
ronja.pajulahti (at) proagria.fi / (at) maajakotitalousnaiset.fi

ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi

Marja Niskanen

Hankepäällikkö, Ruoka- ja yritysasiantuntija / Food and Business Expert
Hankeet: ERG Juhlavuosi 12/2022
0400 905 782
marja.niskanen (at) proagria.fi / (at) maajakotitalousnaiset.fi

ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi

Kirsi Vartia

Ruoka-asiantuntija / Food Expert
Hankeet: ERG Juhlavuosi 09/2022
050 3463711
kirsi.vartia(at) proagria.fi / (at) maajakotitalousnaiset.fi

ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi