Oppilaitokset

Pohjoissavolaisia oppilaitoksia

Oppilaitokset Kuopion alueella näyttelevät merkittävää roolia alueen gastronomisen toiminnan kehittämisessä. Kuopion alueella on tarjolla laadukasta opetusta matkailu- ja ravintola-alan 2. ja ammattikorkeakouluopetuksesta ylemmän korkeakouluasteen ravitsemustieteen yksikköön saakka. 

Tiivis yhteistyö ja tiedon välittyminen kouluyhteisöjen asiantuntijoiden, opettajien sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden välillä on avainroolissa alueen gastronomian kehittämisessä.

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto

2. asteen hotelli- ja ravintola-ala, matkailuala

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymä järjestää ammatillista perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima- ja henkilöstökoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä lukiokoulutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Savon oppisopimuskeskusta ja Varkauden lukiota. Toimipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Vuosittain opiskelijoita on noin 17 000, henkilöstömäärä noin 830 ja toimintatuottoja noin 79 milj. euroa.
http://www.sakky.fi

Savonia AMK

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Monipuoliset koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Koulutusyksikkömme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Yhteensä Savoniassa työskentelee n. 500 työntekijää, opiskelijoita on lähes 6000.

Savonia palvelee aktiivisesti ympäröivää työelämää. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Toimintamme profiili tiivistyy painoaloihin, jotka ovat Alkutuotanto ja elintarvikkeet, Energia, ympäristö ja turvallisuus, Integroitu tuotekehitys, sekä Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut. Savoniassa voi opiskella matkailu- ja ravitsemisalalla restonomin tutkinnon. Restonomin AMK-tutkinnon suorittaneille Savonia tarjoaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutuksen.

portal.savonia.fi/amk

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitoksessa toteutettavassa ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuu monialaisia ravitsemuksen ammattilaisia. Opinnot sisältävät ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketiedettä, luonnontieteitä ja käyttäytymistieteitä.

www.uef.fi

Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon ammattiopisto on 50 -vuotias oppilaitos, jonka ikävuodet eivät näy sen toiminnassa. Oppilaitos on aktiivinen ja vireä toimija ja sen päätehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksessa työskentelee noin 290 eri alojen ammattilaista opetuksen, kehittämisen sekä erilaisen palvelutuotannon piirissä.

Ylä-Savon ammattiopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja sen yhtenä tavoitteena on auttaa seutukuntaa menestymään myös tulevaisuudessa. Oppilaitoksen keskeiset painopistealat vastaavat Ylä-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin. Oppilaitos onkin aktiivinen toimija Ylä-Savon elinkeinostrategian toteuttamisessa. 

www.ysao.fi

Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK)

Palvelualan Opisto Kuopio PAOK

Kuopion pedagogillinen Keittokoulu, joka perustettiin 2.9.1892, toteutti toiminnassaan Ruotsista ja Englannista haettua, kasvatusopillista talouskoulun ideaa. Koulu perustettiin yksityisten henkilöiden aloitteesta ja uusien aatteiden innoittamana.

Nyt Palvelualan Opisto Kuopiossa voi suorittaa ammatillisia tutkintoja Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla joustavasti lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena. Tutkinnon voi suorittaa myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä sekä oppisopimuskoulutuksena. Vuosittain meiltä valmistuu ammattiin kokkeja, kodinhuoltajia ja toimitilahuoltajia.

www.paok.fi