Oppilaitokset

Pohjoissavolaisia oppilaitoksia

Oppilaitokset Kuopion alueella näyttelevät merkittävää roolia alueen gastronomisen toiminnan kehittämisessä. Kuopion alueella on tarjolla laadukasta opetusta matkailu- ja ravintola-alan 2. ja ammattikorkeakouluopetuksesta ylemmän korkeakouluasteen ravitsemustieteen yksikköön saakka. 

Tiivis yhteistyö ja tiedon välittyminen kouluyhteisöjen asiantuntijoiden, opettajien sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden välillä on avainroolissa alueen gastronomian kehittämisessä.

Savon ammattiopisto (Sakky) 

Olemme vahvasti pohjoissavolainen toimija, joka katsoo laajasti myös maakunnan ja maan rajojen ulkopuolelle. Savon koulutuskuntayhtymä hallinnoi Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Ammattiopiston kampuksia on Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. 

Joka vuosi jopa 18 000 opiskelijaa luottaa vahvaan opetusammattitaitoomme; olemme yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Savon koulutuskuntayhtymä on myös yli 700 ammattilaisen työpaikka. Toiminnallemme on vankka luottamus, sillä saamamme palaute opiskelijoilta ja työelämältä on kiitettävää. 

Savon ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan opinnoissa kouluttaudut alasi huippuosaajaksi. Perustutkintojen lisäksi voit opiskella meillä ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan, lisäksi voit suorittaa meillä hygieniapassin. Tarjoamme matkailu- ravitsemis- ja elintarvikealan opetusta Kuopiossa. Omien kampuksiemme lisäksi järjestämme koulutuksia ympäri Suomea. Räätälöimme koulutuksia myös työpaikoille asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Lue lisää Savon ammattiopistosta.

Savonia AMK

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Monipuoliset koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Koulutusyksikkömme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Yhteensä Savoniassa työskentelee n. 500 työntekijää, opiskelijoita on lähes 6000.

Savonia palvelee aktiivisesti ympäröivää työelämää. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Toimintamme profiili tiivistyy painoaloihin, jotka ovat Alkutuotanto ja elintarvikkeet, Energia, ympäristö ja turvallisuus, Integroitu tuotekehitys, sekä Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut. Savoniassa voi opiskella matkailu- ja ravitsemisalalla restonomin tutkinnon. Restonomin AMK-tutkinnon suorittaneille Savonia tarjoaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutuksen.

portal.savonia.fi/amk

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitoksessa toteutettavassa ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuu monialaisia ravitsemuksen ammattilaisia. Opinnot sisältävät ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketiedettä, luonnontieteitä ja käyttäytymistieteitä.

www.uef.fi

Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon ammattiopisto on 50 -vuotias oppilaitos, jonka ikävuodet eivät näy sen toiminnassa. Oppilaitos on aktiivinen ja vireä toimija ja sen päätehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksessa työskentelee noin 290 eri alojen ammattilaista opetuksen, kehittämisen sekä erilaisen palvelutuotannon piirissä.

Ylä-Savon ammattiopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja sen yhtenä tavoitteena on auttaa seutukuntaa menestymään myös tulevaisuudessa. Oppilaitoksen keskeiset painopistealat vastaavat Ylä-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin. Oppilaitos onkin aktiivinen toimija Ylä-Savon elinkeinostrategian toteuttamisessa. 

www.ysao.fi

Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK)

Palvelualan Opisto Kuopio PAOK

Kuopion pedagogillinen Keittokoulu, joka perustettiin 2.9.1892, toteutti toiminnassaan Ruotsista ja Englannista haettua, kasvatusopillista talouskoulun ideaa. Koulu perustettiin yksityisten henkilöiden aloitteesta ja uusien aatteiden innoittamana.

Nyt Palvelualan Opisto Kuopiossa voi suorittaa ammatillisia tutkintoja Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla joustavasti lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena. Tutkinnon voi suorittaa myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä sekä oppisopimuskoulutuksena. Vuosittain meiltä valmistuu ammattiin kokkeja, kodinhuoltajia ja toimitilahuoltajia.

www.paok.fi