Pohjois-Savo Suomen edustajana Emblassa

15.12.2021

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY KUOPIO - JULKAISUVAPAA

Pohjois-Savo edustaa Suomea ruokamatkailukohteena pohjoismaisessa Embla-kilpailussa

Suomen ehdokkaat Emblaan on valittu. Tämänkertaiseen pohjoismaiseen Embla-ruokakilpailuun ilmoittautui mukaan yhteensä 370 hakijaa. Hakijoita Suomesta oli lähes 70. Ruoka kiinnostaa sekä puhuttaa ennen näkemättömällä tavalla ja innovatiivisuus kukoistaa. Tämä näkyi selvästi myös hakijoista. Nordic kitchen, pohjoismaalainen keittiö, tunnetaan puhtaista ja raikkaista mauistaan sekä laadukkaista, tuoreista ja turvallisista raaka-aineistaan.  Ruokamatkailukohdetta Suomesta edustaa Pohjois-Savo ja Kuopion alue, joka on saanut ensimmäisenä alueena Suomessa European Region of Gastronomy -tunnustuksen vuosille 2020-21. Tunnustusta voidaan verrata kulttuuripääkaupunki -titteliin. ERG-tunnustus kehittää myös monipuolisesti kulttuurin ohella gastronomian sekä ruoan ympärille kietoutuvia tapahtumia, ruokamatkailua, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä sekä painottaa vastuullisuutta. Kokonaisuus on toteutunut Itä-Suomen ProAgrian & Maa- ja kotitalousnaisten, Savonia AMK:n, Savogrown ja Kuopion Kaupungin hankeyhteistyönä. Mukana kehitystyössä on liki 100 yritystä, tapahtuma­toimijaa, oppilaitosta ja kehittämisorganisaatiota koko maakunnan alueelta. Lisätietoa: www.tastesavo.fi/hankkeet  

Emblan loppukilpailu käydään 11.3.2022 Oslossa. Suomen edustajat kilpailusarjoissa ovat:   

Nordic Food Artisan: Herkkujuustola   
Nordic Food Entrepreneur: Ville Haapasalo / Haapasalon Hatsapurit   
Nordic Food communicator: Satokausikalenteri  
Nordic Food Producer: Voimapapu  
Nordic Food Destination: ERG European Region of Gastronomy Kuopio  
Nordic Food for Children and Youth: Kokkaa kotimaista -kampanja  
Nordic Food for many: Mikaelskolan / Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf.  

Kilpailun valintakriteeristö pohjautuu pohjoismaisuuteen, kestävyyteen, inspiroivuuteen, ainutlaatuisuuteen ja rehtiyteen.  Suomen edustajat kilpailussa esitellään MTK:n verkkosivuilla https://www.mtk.fi/-/embla_ehdokkaat. Osallistujat kaikista kilpailijamaista Embla-kilpailun verkkosivuilla https://emblafoodaward.com/.  Aikaisempia suomalaisia Embla-voittajia ovat Michael Björklund ja Thomas Snellman vuodelta 2017 sekä Ainoa Winery ja Hävikki-Battle/Motiva Oy, Elina Ovaskainen vuodelta 2019.  

Syksyllä 2021 kokonaisuus palkittiin Hungry For Finland ruokamatkailu-kilpailussa kunniamaininnalla. ”Kokonaisuuteen kuuluvat jo olemassa olevien tuotteiden ja tapahtumien lisäksi yksilö- ja ryhmämatkailijoille sopivaa tekemistä sekä monipuolista tapahtumatarjontaa. Pohjois-Savon lähiruokatoimijat ovat jo pitkään tehneet systemaattista yhteistyötä lähiruuan esille nostamiseksi. Yhteistyö on konkretisoitunut hienoiksi tapahtumiksi Euroopan ns. gastronomisen pääkaupungin statuksella vuosina 2020-21. Pohjois-Savon aarreaitta tarjoaa aitoa savolaista gastronomiaa, uudenlaisia elämyksiä ja ruoan ympärille kietoutuvia monipuolisia tapahtumia.” - Hungry For Finland palkinnon perusteissa kerrottiin.

”ERG Juhlavuosi-hankkeessa rakennetaan yritysten yhteistyötä viestien sisällöstä vahvasti samanaikaisesti, jotta matkailijoiden kiinnostus Pohjois-Savon ruokakulttuuriin ja ruokamatkailuun saadaan heräämään. Pohjois-Savon alueen brändäys Euroopan maistuvimpana maakuntana vuosien 2020–2021 ja niiden jälkeen aikana onkin näkyvä osa hanketyötä. Yritysten tiiviin yhteistyön tuloksena on syntynyt uusia ruokamatkailutuotteita, joista pääsevät nauttimaan niin yksittäiset matkailijat kuin suuremmatkin seurueet.” - Niina Vänttinen, ERG Juhlavuosi viestintä, Itä-Suomen ProAgria & Maa- ja Kotitalousnaiset.

Lisätietoja: Palkittu Euroopan maukkain maakunta www.tastesavo.fi

Niina Vänttinen, ERG Juhlavuosi viestintä, niina.vanttinen@maajakotitalousnaiset.fi, 041 730 1443
Ilona Sares, ERG Juhlavuosi hankepäällikkö, ilona.sares@maajakotitalousnaiset.fi, 043 825 1216  

Katso lisää

Savolaisuus on makuasia

03.10.2020

Savolaisuus on makuasia!

Pohjois-Savoa viedään nyt maailmankartalle puhtaan ja laadukkaan ruoan ja raaka-aineiden tuottajana. Pohjois-Savossa on rikas ruokakulttuuri, joka perustuu puhtaisiin, paikallisiin raaka-aineisiin, laajaan alkutuotantoon, pitkiin perinteisiin sekä savolaiseen elämäntapaan. Ammattitaitoisten, työhönsä intohimoisesti suhtautuvien keittiömestareiden ja kokkien sekä maakunnallisen markkinointi- ja brändäystyön tuloksena näistä elementeistä on syntynyt kansainvälisen vertailun kestävä gastronominen elämys. Pohjoissavolainen gastronomia on jäänyt vuosien varrella piiloon kansainväliseltä yleisöltä, mutta nyt se on aika nostaa esiin maakuntamme ylpeyden aiheena, kehittämisen välineenä ja yhtenä matkailun vetovoimatekijänä. Savolaisuus on makuasia-hanke on osa hankekokonaisuutta, joka liittyy Pohjois-Savolle myönnettyyn Europian Region of Gastronomy Kuopio Region 2020-tunnukseen. Kuopion alue on ensimmäinen alue Suomessa, jolle ERG-tunnus on myönnetty, joten Pohjois-Savon on syytä olla erityisen ylpeä siitä.

Savolaisuus on makuasia-hankkeen avulla lähiruoan arvostusta halutaan nostaa erityisesti tulevaisuuden kuluttajien eli lasten, nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Lähiruoka voi näkyä koululounaalla, mutta huolestuttavan iso osa pohjoissavolaisista lapsista ja nuorista jättää koululounaan kokonaan syömättä tai syö vain osan koululounaan ateriaosista. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemän kouluterveyskyselyn (2017) mukaan esimerkiksi yläkoulussa (8. ja 9. lk), lukiossa (1. ja 2. v) ja ammatillisessa koulutuksessa olevista pohjoissavolaisista nuorista lähes 30 % ilmoitti ettei syö koululounasta päivittäin. Lähiruokaa (vihannekset, marjat ja hedelmät) voitaisiin käyttää kouluissa enemmän mm. välipaloina ja tähän tarkoitukseen kunnat voivat hakea EU:n kouluhedelmätukea. Lisäksi kotona asuvaa ikääntynyttä väestöä pyritään aktivoimaan osallistuttamalla heitä sosiaalisiin ruokailutilanteisiin, jotka takaavat monipuolisen aterian ja tuovat mielekästä ohjelmaa päiviin.

Paikallisten kuluttajien ymmärrystä halutaan lisätä siitä, ettei ole tarvetta lähteä ”Kallavettä kauemmaksi kalaan”. Lähiruoan tunnettuuden paraneminen kuntalaisten keskuudessa nostaa lähiruoan arvostusta ja parantaa tietoa sen saatavuudesta. Hankkeen tavoitteena on samalla tarjota maaseutuyrittäjille uutta tietoa ERG statuksen tuomista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä toimintamalleista. Tavoitteena on myös lyhentää lähiruoan matkaa pellolta kuluttajien ruokapöytiin, tuoda näkyvyyttä tuottajille ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

”Pohjois-Savolaisilla lähituottajilla olisi nyt lupa nostaa hankkeen avulla itsensä ylpeänä jalustalle ja heidän toivotaankin ilmiantavansa itsensä, jotta pohjoissavolainen puhdas alkutuotanto saa arvoisensa näkyvyyden” toivoo hankkeen Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

Lähituottajilla tarjotaan mahdollisuutta lähteä tuotteistamaan tilavierailuita tuotteiksi, mainostamaan omaa tilaa ja suoramyyntiä tai kehittämään lähituotteiden helpompaa saatavuutta kuluttajille sekä ammattilaisille. 19.3. järjestetään koko ruokaketjun toimijoiden kohtaaminen (Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio), jossa saa tietoa Pohjois-Savon lähi- ja luomutuotemarkkinoista, tutustutaan alueen lähi- ja luomuruokatarjontaan sekä voi keskustella tuotekehityksestä ja yhteistyöstä suoraan ostajan/tuottajan kanssa. Ruokaketjun toimijoiden toivotaan ilmoittautuvan mukaan tapahtumaan 12.3 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/9AF01CA64D7E7E9B

LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, Savolaisuus on makuasia-hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi, www.tastesavo.fi, facebook.com/tastesavo.fi