Juhlavuosi jatkuu vuodelle 2021!

02.04.2020
MEDIATIEDOTE: JULKAISUVAPAA 2.4.2020 
European Region of Gastronomy Kuopio Region 2020-21 

Pohjois-Savon juhlavuosi Euroopan ruokamaakuntana jatkuu vuodelle 2021!

Kuopion seutu ja Pohjois-Savon maakunta ovat saaneet arvostetun European Region of Gastronomy Kuopio 2020 -tunnustuksen. Vallitsevan tilanteen hämmentäessä matkailuliiketoimintaa ympäri maailman on tunnustuksen myöntänyt IGCAT –verkosto virallistanut Pohjois-Savon juhlavuoden jatkuvaksi vuodelle 2021.  
  • Kuopion alueen Gastronomisen juhlavuoden aloitus siirtyy näillä näkymin kesäkuulta 2020 syksyyn koronaviruksen vuoksi. IGCAT:in hallitus teki maaliskuun lopussa päätöksen, että Kuopion alueen virallinen Euroopan Gastronominen Juhlavuosi saa uuden logon (2020-2021) ja virallisen jatkon vuodelle 2021. Meille tällä on todella iso merkitys: kesäkauden tapahtumasisällöt ja tuore, lähellä tuotettu ruoka ovat juhlavuoden ydin. Tämän päätöksen myötä pystymme rakentamaan yhdessä yritysten kanssa herkullisen ohjelmallisen kattauksen juhlavuodelle.  - Ilona Sares, Kansainvälisen toiminnan johtaja, Itä-Suomen ProAgria & Maa- ja kotitalousnaiset. 

Käytännössä juhlavuoden jatkuminen tarkoittaa sitä, että suurin osa suunnitelluista tapahtumista siirtyvät ajallisesti hieman eteenpäin tai kokonaan vuodelle 2021. Tämän vuoden kesäkuulle kaavaillut ERG -avajaisjuhlallisuudet kansainvälisine seminaareineen juhlitaan syyskuussa, ja esimerkiksi alkukesän villiruokafestivaalit herkutellaan seuraavan vuoden hortasadosta. Juhlavuoden teemaviikoillekin tulossa olevat uudenlaiset ruokamatkailutuotteet saavat näin ollen lisää pilotointi- ja markkinointiaikaa kotimaisia ja kansainvälisiäkin matkailijoita ajatellen. Juhlavuosi ja ERG -tunnustus ovat yksi askel pitkäjänteisessä aluekehitystyössä kohti kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Pohjois-Savon ruokamaakuntaa sekä houkuttelevaa ruokamatkailun kohdetta. 

  • Tuotantojen painopiste siirtyy enemmän vuodelle 2021. Tällä hetkellä olemme vielä kesän yleisötapahtumien 2020 suhteen odottavalla kannalla. Ruokamatkasisältöjen kehittäminen sen sijaan jatkuu normaalisti ja kesälle 2020 tehdään palvelujen pilotointia, mikäli tilanne sen sallii. - Taina Laitinen, Tuottaja ja tapahtumakoordinaattori, Itä-Suomen ProAgria & Maa- ja kotitalousnaiset 

ERG-kauden aikana mukana oleville yrityksille tarjotaan palveluita ruokamatkailijoita houkuttelevan liiketoiminnan kehittämiseen, mm. koulutuksen, sparrauksen ja yhdessä tekemisen muodossa. Yrityksille suunnattu koulutus ja kehitystyö jatkuvat vuonna 2020 normaalisti, mutta kevään koulutukset siirtyvät etäyhteyksien kautta toteutettavaksi. 

  • Suurin osa kevään tapaamisista on siirretty verkkoon tai kalenteroitu tarpeen vaatiessa kohti syksyä. Myös paikallisille ryhmille kohdennettuja tapahtumia, kuten lapsille, nuorille sekä iäkkäämmille suunniteltua toimintaa painotetaan kesän jälkeisiin hetkiin. –Henna Lehikoinen, TKI-asiantuntija, projektipäällikkö, Savonia AMK. 

INFO: European Region of Gastronomy -tunnustus 

IGCAT-verkosto on eurooppalaisten alueiden yhteistyöverkosto, joka edistää monialaista yhteistyötä ruokakulttuurin, matkailun, kaupunkikulttuurin ja taiteen alueilla. Kyseessä on osaamisverkosto, jossa paitsi tutkitaan ajankohtaisia ruokakulttuuriin ja siihen liittyvän matkailun ilmiöitä, myös edistetään alueiden tunnettuutta ja aluetaloutta. Verkostolta voidaan hakea European Region of Gastronomy -statusta, joka myönnetään alueille vuodeksi kerrallaan.  

European Region of Gastronomy -statusta voidaan verrata esimerkiksi tunnetumpaan kulttuu­ripääkaupunki -titteliin sillä erotuksella, että tunnustus kehittää monipuolisesti kulttuurin ohella gastronomian sekä ruoan ympärille kietoutuvia tapahtumia, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä. Tunnustus on askel kohti kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Pohjois-Savon ruokamaakuntaa sekä houkuttelevaa ruokamatkailun kohdetta. European Region of Gastronomy -tunnustus painottaa vastuullisuutta, lähiruoan käyttöä, paikallista kulttuuria sekä pienten ja keskisuurten yritysten välistä yhteistyötä. 

European Region of Gastronomy Kuopio 2020 toteutuu Itä-Suomen ProAgrian & Maa- ja kotitalousnaisten, Kuopion kaupungin sekä Savonia-ammattikorkea­koulun hankeyhteistyönä. Mukana on yli 70 yritystä, tapahtuma­toimijaa, oppilaitosta ja kehittämisorganisaatiota koko maakunnan alueelta. Myönnetty status tuo alueelle näkyvyyttä, arvostusta sekä ennen kaikkea uutta liiketoimintaa, uusia matkailijavirtoja ja uusia tapahtumia. 

Lisätiedot: 

» tastesavo.fi   

» igcat.org   

» europeanregionofgastronomy.org 

Katso lisää

Savolaisuus on makuasia

03.10.2020

Savolaisuus on makuasia!

Pohjois-Savoa viedään nyt maailmankartalle puhtaan ja laadukkaan ruoan ja raaka-aineiden tuottajana. Pohjois-Savossa on rikas ruokakulttuuri, joka perustuu puhtaisiin, paikallisiin raaka-aineisiin, laajaan alkutuotantoon, pitkiin perinteisiin sekä savolaiseen elämäntapaan. Ammattitaitoisten, työhönsä intohimoisesti suhtautuvien keittiömestareiden ja kokkien sekä maakunnallisen markkinointi- ja brändäystyön tuloksena näistä elementeistä on syntynyt kansainvälisen vertailun kestävä gastronominen elämys. Pohjoissavolainen gastronomia on jäänyt vuosien varrella piiloon kansainväliseltä yleisöltä, mutta nyt se on aika nostaa esiin maakuntamme ylpeyden aiheena, kehittämisen välineenä ja yhtenä matkailun vetovoimatekijänä. Savolaisuus on makuasia-hanke on osa hankekokonaisuutta, joka liittyy Pohjois-Savolle myönnettyyn Europian Region of Gastronomy Kuopio Region 2020-tunnukseen. Kuopion alue on ensimmäinen alue Suomessa, jolle ERG-tunnus on myönnetty, joten Pohjois-Savon on syytä olla erityisen ylpeä siitä.

Savolaisuus on makuasia-hankkeen avulla lähiruoan arvostusta halutaan nostaa erityisesti tulevaisuuden kuluttajien eli lasten, nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Lähiruoka voi näkyä koululounaalla, mutta huolestuttavan iso osa pohjoissavolaisista lapsista ja nuorista jättää koululounaan kokonaan syömättä tai syö vain osan koululounaan ateriaosista. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemän kouluterveyskyselyn (2017) mukaan esimerkiksi yläkoulussa (8. ja 9. lk), lukiossa (1. ja 2. v) ja ammatillisessa koulutuksessa olevista pohjoissavolaisista nuorista lähes 30 % ilmoitti ettei syö koululounasta päivittäin. Lähiruokaa (vihannekset, marjat ja hedelmät) voitaisiin käyttää kouluissa enemmän mm. välipaloina ja tähän tarkoitukseen kunnat voivat hakea EU:n kouluhedelmätukea. Lisäksi kotona asuvaa ikääntynyttä väestöä pyritään aktivoimaan osallistuttamalla heitä sosiaalisiin ruokailutilanteisiin, jotka takaavat monipuolisen aterian ja tuovat mielekästä ohjelmaa päiviin.

Paikallisten kuluttajien ymmärrystä halutaan lisätä siitä, ettei ole tarvetta lähteä ”Kallavettä kauemmaksi kalaan”. Lähiruoan tunnettuuden paraneminen kuntalaisten keskuudessa nostaa lähiruoan arvostusta ja parantaa tietoa sen saatavuudesta. Hankkeen tavoitteena on samalla tarjota maaseutuyrittäjille uutta tietoa ERG statuksen tuomista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä toimintamalleista. Tavoitteena on myös lyhentää lähiruoan matkaa pellolta kuluttajien ruokapöytiin, tuoda näkyvyyttä tuottajille ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

”Pohjois-Savolaisilla lähituottajilla olisi nyt lupa nostaa hankkeen avulla itsensä ylpeänä jalustalle ja heidän toivotaankin ilmiantavansa itsensä, jotta pohjoissavolainen puhdas alkutuotanto saa arvoisensa näkyvyyden” toivoo hankkeen Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

Lähituottajilla tarjotaan mahdollisuutta lähteä tuotteistamaan tilavierailuita tuotteiksi, mainostamaan omaa tilaa ja suoramyyntiä tai kehittämään lähituotteiden helpompaa saatavuutta kuluttajille sekä ammattilaisille. 19.3. järjestetään koko ruokaketjun toimijoiden kohtaaminen (Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio), jossa saa tietoa Pohjois-Savon lähi- ja luomutuotemarkkinoista, tutustutaan alueen lähi- ja luomuruokatarjontaan sekä voi keskustella tuotekehityksestä ja yhteistyöstä suoraan ostajan/tuottajan kanssa. Ruokaketjun toimijoiden toivotaan ilmoittautuvan mukaan tapahtumaan 12.3 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/9AF01CA64D7E7E9B

LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, Savolaisuus on makuasia-hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi, www.tastesavo.fi, facebook.com/tastesavo.fi

Seuraa