Hyvän olon hoitoja ja hyvinvointia - BeneOne & Bene Statera! tarjoavat tasapainoa, sisäistä rauhaa ja rentoutumista

22.12.2020

Oi, ihana yrttituoksu. Oletko käynyt Tarjalla? Näytät niin rennoltakin. Ihan kuin seisoisit jotenkin suorempana?”

Tällaisia kommentteja saa helposti Bene Statera! jäsenkorjauskäsittelyn jälkeen. Bene Statera on latinaa ja tarkoittaa Hyvän Olon Tasapainoa. Kuopiossa Bene Statera! ® merkitsee yrittäjä Tarja Tirkkosen kehittämää hierontaa ja kehon mobilisointia yhdistävää kokonaisvaltaista hoitotyyliä. Tarjan ja hänen kouluttamiensa ammattilaisten hoidoissa ovat korjaantuneet monien stressi, lihas- tai nivelkivut ja virheasennot niin ihmisillä kuin koirillakin ympäri Suomen ja aina ulkomaita myöten.

BeneOne Oy/Tarja Tirkkonen Concept (Tmi) on vahva kuopiolainen terveyden -ja hyvinvoinnin yrityspari, joka tekee tulevaisuudessa myös kansain­välistä digivientiä ja on mukana mm. hyvinvointimatkoilla sekä -tapahtumissa. Yrityspari on ollut mukana Kuopion alueen ERG Juhlavuoden oheisohjelmatuottajana jo hakuprosessista saakka. Kesällä 2017 saivat kansainvälisen juryn jäsenet nauttia Bene Statera -hoitajien minihoidoista Kuopion torilla ja tällä hetkellä Bene Stateran Feeling Good -hoitopäivät ovat mukana myös ERG Juhlavuoden ohjelmassa.

Tarja, kertoisitko hieman yrityksen ja hoitotoimintasi historiasta – mistä sait idean ja inspiraation ja kuinka kaikki alkoi?

” Ihminen, ihmisen mieli ja keho ovat inspiraation lähteitä.

Olen tehnyt hoitoja 90-luvun alusta saakka, alussa sivutoimisesti muun työn ohella ja lisää opiskellen. 2003 perustin toiminimen ja vuodesta 2004 lähtien olen tehnyt hoitoja, oppinut ja opettanut, kehittynyt ja kehittänyt. 1.2.2021 meille avautuu uudet toimitilat Kuopion Porttiin, jolloin suuri osa toiminnasta siirtyy BeneOne Oy:lle. Uusia palvelujakin on tulossa! Uusissa toimitiloissa näkyy heti avajaisviikolla ERG- juhlavuosi; Kuopiossa on ihania paikallisia tuotteita moneen hyvään. ”

BeneOne & Bene Statera! hoidot, koulutukset ja tuotteet

Bene Statera! menetelmällä käsitellään ja rentoutetaan lihakset ja koko keho pinnasta syvemmälle päin monipuolisesti hieroen sekä pehmeästi lihaskalvoja ja triggerpisteitä käsittellen. Rentoutuneelle keholle tehdään avaavan tasapainottavaa mobilisointia. Asiantuntija tasapainottaa pehmeästi tarvittaessa koko kehon varpaista päähän, jolloin lihastoimintaketjujen ylimääräiset jumitukset ja virheellinen toiminta sekä virheasennot saadaan korjattua. Olosta tulee vapaa, yleensä myös mieli kevenee.

Kertoisitko jotain hoidosta ja sen kokonaisvaltaisuudesta? Miten päätät miten asiakasta hoidetaan?

”Ihminen on kokonaisuus. Aina tapaamisen alussa kartoitamme asiakkaan tilanteen- olkoon asiakas ihan uusi tai jo entuudestaan tuttu. Jokainen tapaaminen on silti uusi kohtaaminen siinä hetkessä. Kuulen myös asiakkaan toiveet hoitotapahtumalle. Yhdistän näihin omat tietoni ja kokemuksieni. Näistä syntyy ehdotus hoitokerran sisällölle, jota ehdotan asiakkaalle.  Kun hänen kommenttinsa on kuultu, käyn toimeen.”

Kaikki Bene Statera! hoidoissa käyneet tietävät, että hoitokokemus on aina juuri hoidettavalle räätälöity, varsin uniikki kokemus. Tarjan oma vastaanotto on Kuopion lisäksi Helsingissä ja hetkittäin tien päällä ulkomailla esim. Hyvinvointimatkoilla. Lisäksi Bene Statera! rekisteröityjä hoitajia löytyy ympäri Suomen.

Yritys tarjoaa hoitoja ja koulutuksia Bene Statera! jäsenkorjauksessa, koirien Bene Statera! jäsenkorjauksessa, kuumakivihieronnassa, kuivakuppauksessa ja tarpeen mukaan räätälöitynä vaikka turvehoidoissa. Tarja Tirkkonen on kouluttautunut hoitotyön lisäksi hallinnollisen puolen asioihin esim. wellness -yrittäjyyteen, tuotekehitystyöhön ja palvelumuotoiluun sekä yritysjohtamiseen. Päätoimisena hyvinvointiyrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen.

Mikä sinua on Tarja ohjannut edelleen oman koulutuksesi suhteen?


”Intohimo tekemiseen! Ihminen on moninainen ja mielenkiintoinen anatomian ja fysiologian valossa tarkastellen. Kun siihen lisätään keho-mieliyhteys, saadaan ulottuvuuksia lisää.
Edelleen ympäristö ja ajanjakso, jossa elämme antavat uutta väriä tekemiseen: mm. tämä vallitseva maailmantilanne näkyy ihmisten kehoissa ja olossa. Nämä asiat asettavat uusia vaatimuksia/toiveita hoitotapahtumaan, joihin on viisautta kouluttautua ajatuksella ”Pystyn auttamaan monipuolisesti asiakasta hänen kulloinkin vallitsevassa tilanteessaan.”

Toki muistissa on se, että olen osa hoitoketjua; tarvittaessa asiakas ohjataan muille apua antaville tahoille tarpeensa mukaan.

Yrittäjänä olisi hyvä olla tuhattaituri. Hallinnollisen puolen koulutusta on hyvä olla ”sopivasti”. Verkostojen ja ostopalvelujen merkitys on hyvin oleellinen osa yrittäjänä toimimisessa, jotta voi keskittyä tekemään sitä minkä osaa ja mikä on ydinaluetta.”

Rohkeasti kohti uutta – sinne, minne sielu kuljettaa ja kysyntä vie

Tarja Tirkkoselta löytyy selkeästi myös se luonteenpiirre, joka tuntuu olevan ominaista kaikille rohkeille ja omaa tietänsä kulkeville menestyville yrittäjille. hän uskaltaa luotsata hyvinvointiyritystänsä sinne suuntaan, mikä oikealle tuntuu ja minne asiakkailta saatu kysyntä ohjaa. Tällä hetkellä esimerkiksi stressi on yksi iso osatekijä ihmisten elämässä. Tämän Tarja toteaa asiakastyössään päivittäin. Allekirjoittanutkin sen voi todeta, että Tarjan käsittelyssä katoaa stressi kuten kolotukset mutta siitä huolimatta Tarja on kokenut haluavansa lisää työkaluja stressin hallintaan.

Stressinhallintavalmentajan koulutus on ollut yksi viimeisin lisä Tarjan hyvinvointityökaluihin ja yritystoiminnan uudistamisesta voidaan mainita esimerkiksi järvillä lipuva rauhan tyyssija Aurora Hut tai tuttavallisemmin Hutti, joka on laskeutunut Kuopionlahdelle loppusyksyllä 2020.

Haluaisitko Tarja kertoa jotain stressinhallintakoulutuksesta?


”Uusimpana oppina valmistuin Stressinhallintavalmentaja/Mind Coach® alan tämän hetken Suomen ykkösvalmentaja/puhuja Harri Gustafsbergin opissa. Menetelmä on testattu ja tieteellisesti vahvennettu toimivaksi poliisin erittäin paineisessa työssä. Nämä opit on siirrettävissä alasta riippumatta monenlaisiin tarpeisiin helpottamaan oikeanlaista tilannetajua ja parempia päätöksiä. Henkistä suorituskykyä ja taitoa voidaan kehittää.
Oppiminen on parhaita tapoja pitää aivot toimintakuntoisena ja tehokkaana, myös ikääntyessä.

Stressi on sekä elämää eteenpäin vievää että välttämätöntä. Prosessina se vie mielen tulkinnasta ärsykkeeseen, johon keho vastaa fysiologisella muutosten sarjalla. Syntyy helposti ylikuormitus, joka pitkäkestoisena on erityisen haitallista terveydelle.

Nämä fysiologiset muutosten sarjat ovat näkyvissä, kun teen hoitoa ja niitä pystyy poistamaan. Varsinainen stressihallintavalmennus on keskustelua ja oikeanlaisen hengitystaidon opettelemista sekä elämää helpottavien uusien työkalujen oppimista ja integrointia osaksi jokapäiväistä elämää.”

Entä nämä ihanat Aurora Hutit, mikä on visiosi niiden suhteen?  

”Ympäri vuoden käytössä oleva Auroa Hut® on testikäytössä uusia palveluja varten. Lähellä luontoa oleva AuroraHut® yön yli majoitus nostaa ekologisen matkailun premium tasolle, joka on juuri nyt megatrendikästä maailmalla. Avoveden aikaan mennään vesillä, talvella jäällä tai maalla, osittain ERG- verkoston kanssa yhdessä.

Työhyvinvointi ja stressinhallintataidot hoitojen ohella liittyvät yhteen tulevaisuuden Hut-visioissa.
Toimintamme on aina pohjannut luontoon; sinne menemme nyt entistä enemmän Hutti hulmuten uusia konsepteja kehittäen, eri vuodenaikojen rytmissä eläen.”

BeneOne/Tarja Tirkkonen Concept on myös mukana digimaailman saloissa luomalla vahvempaa yhteyttä asiakkaiden luontoyhteyteen ja omaan sisäiseen viisauteen. Sillä matkalla yrityksen toiminnassa auttaa Lumie, hyvinvointiyrittäjän kehittämä voimaeläin.

Tarja, kertoisitko jotain tästä yrityksesi digitoiminnasta: Mitä ja miksi? Minne näet tämän toiminnan vievän sinut tai asiakkaat?

”Lumie on valkoinen hirvi, joka johdattaa kanssamatkaajan flow-tilaan. Lumie ajattelee ihmisten asioita hirven arvomaailmaan peilaten ja niihin näkökulmia avaten, luontoyhteyttä vahvistaen. Tarinoita voi lukea kuin satua tai niistä voi löytää oivalluksia, jokainen omaan kokemukseensa nojaten.

Digimaailma on monenlaisille yrityksille välttämätön, niin myös meille toimiessamme kotimaassa ja tähdätessämme kansainvälistymiseen. Tarinat ja Hut kulkevat tulevaisuudessa yhtämukaa kohti kokonaisvaltaista ja tasapainoista oloa.”

BeneOne Oy/Tarja Tirkkonen Concept

E-mail: tarja.tirkkonen@benestatera.fi

Tel: +358 50 4650509

Verkkosivu: https://benestatera.com

Facebook: https://www.facebook.com/benestatera/

Kommentoi


Viimeisimmät

Seuraa