TOTEUTUNEET JA RAHOITETUT HANKKEET

RuokaSavo ja Premium -hankkeet / ProAgria Pohjois-Savo (2015 – 2018)
Hankkeiden yhteissumma 1,1 M€ / ELY-keskus, Maaseuturahasto.
European Region of Gastronomy -hakuprosessi ja eurooppalaisessa verkostossa toimiminen. Kirjamuotoisella hakemuksella saimme ERG -Juhlavuoden tittelin. SATOA -ruokafestivaalit ja Eukonkantotapahtuman vastuullisen ruokapalvelun tarinallistaminen ja kehitystyö. Visitsavo.com -maaseutumatkailun tuotteistusta.

EuReGa / ProAgria Pohjois-Savo (2018 – 2020 (mahdollisuus jatkoon 2022 saakka)
Euroopan Komission Interreg Europe rahoitus 1,7 M€, Pohjois-Savon osuus noin 0,2 M€.
Seitsemän Euroopan maan ja alueen gastronomian SWOT-analyysi ja siinä tunnistettujen parhaiden käytänteitten jakaminen. Alueelliseen politiikkaan vaikuttaminen.

Pohjois-Savon Gastronominen suunnitelma / Savonia Ammattikorkeakoulu (2018 – 2019)
Pohjois-Savon Liitto, EAKR 170 000 €.
Pohjoissavolaisen gastronomisen vision ja strategian rakentaminen.
Vastuullisuuslupauksen liittäminen ERG -logoon.

Four Seasons Derby / Kehittämisyhdistys Kalakukko ry ( 2018 – 2020)
Leader-rahoitus 100 000 €.
Maaseutumatkailun tuotteistaminen, kansainvälinen Leader-hanke.

Gastro Business / Savonia Ammattikorkeakoulu (2019 – 2021)
ESR 620 000 €. Yritysten vastuullisuuden kehittäminen osana gastronomista juhlavuotta: kuinka yritys saa ERG-logon käyttöönsä ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?

Gastronominen silta – elintarvikeyritysten yhteistyö viennissä / ProAgria Pohjois-Savo (2019 - 2021)
ELY MSR, yritysryhmähanke 300 000 €.

ERG Juhlavuosi / ProAgria Pohjois-Savo (2019 - 2021)
EAKR 500 000 €. Kuinka yritykset voivat osallistua ERG-Juhlavuoden ohjelmaan? Festivaaleilla toimivien yritysten yhteistyön kehittäminen sekä sisältöjen ja viestinnän samanaikainen kehittäminen. Festivaalien kytkeminen ERG -juhlavuoteen.

Savolaisuus on makuasia / Savonia Ammattikorkeakoulu (2019 - 2021)
Kansalaisten eri kohderyhmien osallistaminen, kehitystyön keskiössä sme -yritykset
ELY MSR 500 000.
Yhteistyö esimerkiksi Rotisseur- ja keittiömestariyhdistysten kanssa: gourmet ja kouluruokailu. Osta tilalta -päivän laajentaminen ravintoloihin erilaisiksi paikallismenuiksi. Perhepiknik ja muita yhteisöllisiä tapahtumia osana Juhlavuotta.


HAUSSA TAI SUUNNITELMAVAIHEESSA OLEVAT HANKKEET

Gastronomiset matkat Pohjois-Savoon
ELY MSR, yritysryhmähanke 150 000 €.
Saksan kielialueella toimiva matkatoimisto haluaa tarjota asiakkailleen gastronomisia matkoja Pohjois-Savoon. Matkojen paketoiminen ruoka- matkailu- ja luovien alojen yritysten kanssa.

KV-aktiviteetit / ProAgria Pohjois-Savo
ELY MSR 600 000 € - haku vuoden 2020 aikana
ERG-Juhlavuoden viestiminen täsmennetyille kohdemarkkinoille. Suurlähetystöissä toteutettavat markkinointitapahtumat: pilotointi Helsingissä, sen jälkeen esim. Zurich, Shanghai ja Peking. Yhteistyö Glur Reisenin kanssa Saksan kielialueella, messut ja mediayhteistyö Sveitsissä ja Pohjois-Savossa.