Ruokasavo-project

Ruokasavo-project

RuokaSavo -hanke on uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova kolmivuotinen kordinaatiohanke 25.6.2015 - 31.12.2018. Toiminnan pohja ja perusta ovat Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvision mukaan Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta, jotta paikallinen ruoka ja ruokakulttuuri saadaan nostettua omaleimaisiksi ruoka- ja matkailutuotteiksi.

RuokaSavo - hankkeen ydintavoitteet:

· RuokaSavo - ruokamaakunta aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

· Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

· Ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon
 

Edellisen ohjelmakauden aikana olemme koonneet voimamme ja tiivistäneet yhteistyötä alueen eri kehittäjätahojen kanssa. Tämän yhteistyöverkoston nimi on RuokaSavo. Toteutustapana on avoimuus ja yhteistyö toimijoiden välillä pohjoissavolaisten yritysten parhaaksi.

Kaikessa toiminnassa tähtäämme yritysten kasvuun, kansainvälisyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan. RuokaSavo -hanke rakentaa kansainvälistä näkyvyyttä sekä kehittää aluetta mm. ruokatapahtumien avulla. Teemme tiivististä yhteistyötä mm. Slow Food organisaation ja European Region of Gastronomy - verkoston kanssa tavoitteena saada Pohjois-Savosta Suomen ensimmäinen gastronominen matkailualue.

Ruokamatkailua kehitetään tiettyjen, vuosittain toistuvien tapahtumien kautta: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA goes Wild Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman aikaan, Tahkon ruokatapahtuma ja Eukonkannon tapahtuma. Ruoka- ja matkailutuotteiden kansainvälisyyttä rakennamme elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyönä, joka näkyy osallistavan matkailun tuotteissa, joita kohdennetaan kv -markkinoille.

RuokaSavo - hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois -Savo ry ja sitä rahoittaa Pohjois-Savon ELY- keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot