Ruokasavo-hanke

Ruokasavo-hanke

RuokaSavo -hanke oli uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova kolmivuotinen koordinaatiohanke 25.6.2015 - 31.12.2018. Toiminnan pohja ja perusta olivat Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvision mukaan Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta, jotta paikallinen ruoka ja ruokakulttuuri saadaan nostettua omaleimaisiksi ruoka- ja matkailutuotteiksi.

RuokaSavo - hankkeen ydintavoitteet:

· RuokaSavo - ruokamaakunta aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

· Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

· Ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon
 

Ruokasavo-verkosto kokoaa alueen eri kehittäjätahot ja tiivistää yhteistyötä. Toimintamme arvoja ovat  avoimuus ja yhteistyö toimijoiden välillä pohjoissavolaisten yritysten parhaaksi.

Kaikessa toiminnassa tähtäämme yritysten kasvuun, kansainvälisyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan. RuokaSavo -hanke rakensi kansainvälistä näkyvyyttä sekä kehitti aluetta mm. ruokatapahtumien avulla. Teimme tiivististä yhteistyötä mm. Slow Food -organisaation ja European Region of Gastronomy - verkoston kanssa tavoitteena saada Pohjois-Savosta Suomen ensimmäinen gastronominen matkailualue.

Ruokamatkailua kehitettiin tiettyjen, vuosittain toistuvien tapahtumien kautta: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA goes Wild Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman aikaan, Tahkon ruokatapahtuma ja Eukonkannon MM-kisatapahtuma. Ruoka- ja matkailutuotteiden kansainvälisyyttä rakensimme elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyönä, joka näkyy kansainvälisille markkinoille kohdennetuissa osallistavan matkailun tuotteissa.

RuokaSavo - hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois -Savo ry ja sitä rahoitti Pohjois-Savon ELY- keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.